Logo

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP

Người khác tự ý lấy ảnh và video của tôi để viết báo trong khi chưa được sự đồng ý của tôi

03/03/2023
Mấy ngày hôm nay trên trang báo mạng Vnexpress có đưa tin việc một người đi xe tay ga ra đỉnh núi nguy hiểm nhất Việt Nam Người viết bài này đã tự ý lấy thông tin, hình ảnh và clip của tôi để đăng bài Luật sư tư vấn giúp tôi khởi kiện người này với.
 
Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: 
 
Điều 38. Quyền bí mật đời tư
 
1. Quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
 
2. Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 
3. Thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.
 
Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật. 

Điều 31. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh
 
1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.
 
2. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc pháp luật có quy định khác.
 
3. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. có quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
Điều 25. Bảo vệ quyền nhân thân
 
Khi quyền nhân thân của cá nhân bị xâm phạm thì người đó có quyền:
 
1. Tự mình cải chính;
 
2. Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai;
 
3. Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm bồi thường thiệt hại.
 
Như vậy, theo quy định pháp luật nêu trên quyền về hình ảnh là quyền tự do nhân thân được pháp luật ghi nhận và bảo vệ.

Nếu người nào tự ý sử dụng hình ảnh của bạn mà không được sự cho phép thì bạn có quyền yêu cầu dừng hành vi sử dụng hình ảnh đó, nếu gây thiệt hại thì có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Vì vậy, bạn có thể yêu cầu phóng viên viết bài và tờ báo trên gỡ bỏ hình ảnh, clip của bạn. Nếu Báo cố tình sử dụng hình ảnh của bạn mà không được sự cho phép thì bạn có thể khiếu kiện theo quy định pháp luật.
 
Nếu hành vi cố ý sử dụng hình ảnh của người khác mà bị khiếu kiện thì người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nghị định 174/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực công nghệ bưu chính viễn thông, tần số, vô tuyến điện, cụ thể như sau:

Điều 66. Vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập, xử lý, trao đổi và sử dụng thông tin
 
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 
đ) Cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá nhân khi đã có yêu cầu hủy bỏ của chủ sở hữu thông tin đó;
 
e) Không lưu trữ những thông tin số ghi hoạt động trên môi trường mạng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 
e) Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật;
Ảnh 01
Ảnh 02
Ảnh 03

Gọi trực tiếp gặp Luật sư tư vấn hoặc để lại yêu cầu của Quý khách

Tất cả thông tin Quý khách cung cấp, đều được bảo mật tuyệt đối bởi đội ngũ nhân sự Văn phòng luật sư Chính Pháp

Gọi trực tiếp gặp Luật sư 0977 999 896