Logo

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP

Vấn đề đền bù tài sản bị mất

03/03/2023
Theo quy định tại Điều 554 – Bộ luật dân sự năm 2015 về Hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:
 
“Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.”
 
Bộ luật dân sự cũng quy định Nghĩa vụ của bên giữ tài sản như sau:
 
+ Bên giữ tài sản có nghĩa, vụ bảo quản tài sản như đã thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ. Bên giữ tài sản chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiểt nhàm bảo quản tốt hon tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi; thông báo kịp thời bằng văn bản cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời, thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí.
 
+ Bên giữ tài sản có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản nhận giữ, trừ trường hợp bẩt khả kháng mà bên giữ đã làm hết khả năng của mình.
 
+ Khi bên giữ yêu cầu bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn thì không được nhận tiền công, phải bồi thường thiệt hại, nếu các bên không có thỏa thuận khác.
 
Như vậy, căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên, bạn có quyền yêu cầu bên trông giữ xe phải bồi thường thiệt hại cho bạn. Nếu không thỏa thuận được thì bạn có thể khởi kiện để tòa án giải quyết theo quy định pháp luật.
Ảnh 01
Ảnh 02
Ảnh 03

Gọi trực tiếp gặp Luật sư tư vấn hoặc để lại yêu cầu của Quý khách

Tất cả thông tin Quý khách cung cấp, đều được bảo mật tuyệt đối bởi đội ngũ nhân sự Văn phòng luật sư Chính Pháp

Gọi trực tiếp gặp Luật sư 0977 999 896