Logo

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP

Quyết định Tái thẩm Số: 04/2012/DS-TT"tranh chấp về hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Mai Phương và bị đơn là bà Trần Thị Liên Ngày 31/08/2012
07/03/2023
icon-zalo
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Với thành phần Hội đồng xét xử tái thẩm gồm có:
 
Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Trí Tuệ, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Các thành viên Uỷ ban Thẩm phán: Ông Vũ Công Đồng
                                                            Ông Nguyễn Văn Vụ                                                               
                                                            Ông Nguyễn Hữu Minh

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên toà: Ông Vũ Viết Tuấn, Kiển sát viên trung cấp.

Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Sỹ Cây, cán bộ Toà án.

Ngày 31 tháng 08 năm 2012, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành xét xử theo thủ tục tái thẩm vụ kiện “Tranh chấp về hợp đồng vay tài sản” giữa:

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Mai Phương sinh năm 1959.
Cư trú: Số nhà 290 Ngô Gia Tự, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Bị đơn: Bà Trần Thị Liên, sinh năm 1959.
Cư trú: Thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

NHẬN THẤY
Ngày 22/04/2010 Toà án nhân dân huyện Tiên Du đã thụ lý vụ kiện số 22/2010/TLST-DS để giải quyết yêu cầu khởi kiện về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa bà Nguyễn Thị Mai Phương kiện đòi số tiền cho vay 440.000.000 đồng đối với bà Trần Thị Liên. Trong thời gian chuẩn bị xét xử, phía bà Phương cũng có đơn đề nghị Cơ quan điều tra của Công an tỉnh Bắc Ninh xem xét về hành vi vay tiền của bà Liên có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 8/9/2010 Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh có công văn số 451/TB gửi Toà án với nội dung “…Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ thấy; Hành vi vay tiền của chị Phương nêu trên của Trần Thị Liên có dấu hiệu của tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để xử lý hành vi của Trần Thị Liên theo quy định của pháp luật”. Căn cứ trả lời của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Toà án nhân dân huyện Tiên Du đã áp dụng Khoản 2 Điều 192; Khoản 3 Điều 193 Bộ luật tố tụng dân sự để ban hành quyết định Đình chỉ số 07/2010/QĐST-DS ngày 10/9/2010 với lý do “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa bà Phương với bà Liên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân huyện Tiên Du”.

Sau khi vụ án được đình chỉ, ngày 17/02/2012 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có công văn số 190/PC44 gửi Toà án nhân dân huyện Tiên Du với nội dung “…Việc Trần Thị Liên vay tiền của chị Phương 440.000.000 đồng, sau đó vợ chồng Liên có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất với diện tích đất 188m2 tại thôn Bái Uyên, xã Liên bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh với trị giá 220.000.000 đồng, còn nợ lại 240.000.000 đồng. Hành vi của Trần Thị Liên chưa có dấu hiệu của tội phạm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 139 BLHS”.

Sau khi có trả lời của Cơ quan điều tra, bà Phương tiếp tục có đơn khởi kiện và Toà án nhân dân huyện Tiên Du đã thụ lý vụ kiện số 26/2012/TLST-DS ngày 05/03/2012 để giải quyết yêu cầu đòi tiền của bà Phương đối với bà Liên. Trong quá trình giải quyết vụ án, do nhận thấy việc thụ lý vụ án không có gì khác trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật tranh chấp và sự việc đã được giải quyết bằng quyết định đã có hiệu lực của Toà án. Nên Toà án nhân dân huyện Tiên Du đã căn cứ điểm i khoản 1 Điều 192; khoản 3 Điều 193; Điều 194 Bộ luật tố tụng dân sự để ban hành quyết định số 04/2012/QĐST-ĐC ngày 5/4/2012 đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 26/2012/TLST-DS ngày 5/3/2012 về việc :Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa bà Phương với bà Liên”.

Nhận thấy các quyết định của Toà án nhân dân huyện Tiên Du đã xâm phạm tới quyền lợi hợp pháp của mình nên bà Phương đã có đơn gửi Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đề nghị Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xem xét kháng nghị quyết định số 07/2010/QĐST-DS ngày 10/9/2010 của Toà án nhân dân huyện Tiên Du theo trình tự Giám đốc thẩm.

Ngày 23/4/2012 Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định kháng nghị đối với quyết định nêu trên và ngày 29/05/2012 Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã xét xử giám đốc thẩm, huỷ quyết định số 07/2010/QĐST-DS ngày 10/9/2010 của Toà án nhân dân huyện Tiên Du.

Ngày 16/7/2010 Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh ra quyết định số 04/2012/QĐDS-KN, kháng nghị theo trình tự Tái thẩm đối với quyết định đình chỉ số 04/2012/QĐST-DS ngày 5/4/2012 của Toà án nhân dân huyện Tiên Du với lý do căn cứ để ban hành quyết định số 04/2012/QĐST-DS ngày 5/4/2012 đã bị huỷ bỏ bởi quyết định giám đốc thẩm số 01/2012/DS-GĐT ngày 29/05/2012 của Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Tại phiên toà hôm nay Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh vẫn giữa nguyên kháng nghị tái thẩm, Kiểm sát viên tham gia phiên toà nhất trí với yêu cầu kháng nghị.

XÉT THẤY
Toà án nhân dân huyện Tiên Du đã nhận đơn và thụ lý vụ án số 26/2012/TLST-DS ngày 5/3/2012 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Mai Phương với bị đơn bà Trần Thị Liên, mà trước đó tranh chấp này đã được Toà án thụ lý và giải quyết bằng quyết định đình chỉ số 07/2010/QĐST-DS ngày 10/9/2010 là không đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, khi nhận được đơn khởi kiện lại của phía bà Phương, Toà án không được thụ lý vụ án mà phải có kiến nghị với Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xem xét kháng nghị quyết định số 07/2010/QĐST-DS theo trình tự giám đốc thẩm. Do việc thụ lý lại vụ kiện không đúng quy định nên Toà án nhân dân huyện Tiên Du đã xét thấy đây thuộc trường hợp “Sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án…” được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 168, để căn cứ điểm i Khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự, đình chỉ giải quyết vụ án.

Do quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 07/2010/QĐST-DS ngày 10/9/2010 của Toà án nhân dân huyện Tiên Du về việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa bà Nguyễn Thị Mai Phương với bà Trần Thị Liên đã bị huỷ bỏ bằng quyết định giám đốc thẩm số 01/2012/DS-GĐT ngày 29/05/2012 của Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Vì vậy căn cứ để Toà án nhân dân huyện Tiên Du ban hành quyết định số 04/2012/QĐST-DS ngày 05/04/2012 đã không còn. Do đó cần chấp nhận kháng nghị tái thẩm của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, xử huỷ quyết định đình chỉ nêu trên và đình chỉ giải quyết vụ án thụ lý số 26/2012/TLST-DS ngày 5/03/2012 của Toà án nhân dân huyện Tiên Du.

Bởi những lẽ trên;
Căn cứ Điều 304; Khoản 4 Điều 305; Khoản 3 Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH
1. Chấp nhận quyết định kháng nghị theo trình tự tái thẩm số 04/2012/QĐKN-DS ngày 16/7/2012 của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
2. Huỷ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 04/2012/QĐST-ĐC ngày 05/4/2012 và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 26/2012/TLST-DS ngày 05/03/2012 của Toà án nhân dân huyện Tiên Du.
 
                                        T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ TÁI THẨM                        
         Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà
 
 
                                                           Nguyễn Trí Tuệ
Ảnh 01
Ảnh 02
Ảnh 03

Gọi trực tiếp gặp Luật sư tư vấn hoặc để lại yêu cầu của Quý khách

Tất cả thông tin Quý khách cung cấp, đều được bảo mật tuyệt đối bởi đội ngũ nhân sự Văn phòng luật sư Chính Pháp

Gọi trực tiếp gặp Luật sư 0977 999 896