Logo

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP

Hợp đồng không xác định thời hạn

03/03/2023

Việc thay đổi thời hạn hợp đồng từ không xác định thời hạn thành hợp đồng xác định thời hạn là 12 tháng thì phải có sự nhất trí cả hai bên (người lao động và người sử dụng lao động).

Nếu một trong hai bên không đồng ý thì không thay đổi được thời hạn. Bên nào đơn phương chấp dứt hợp đồng trước thời hạn phải báo trước và có lý do chính đáng theo quy định pháp luật.

Ảnh 01
Ảnh 02
Ảnh 03

Gọi trực tiếp gặp Luật sư tư vấn hoặc để lại yêu cầu của Quý khách

Tất cả thông tin Quý khách cung cấp, đều được bảo mật tuyệt đối bởi đội ngũ nhân sự Văn phòng luật sư Chính Pháp

Gọi trực tiếp gặp Luật sư 0977 999 896